Om Begravningsbyrån

thumbnail_B.Ingman

Begravningsentreprenör Benita Ingman grundade Begravningsbyrå Ingman år 2006.

 

 

”Innan jag startade egen begravningsbyrå arbetade jag över 20 år som sjukskötare inom den psykiatriska vården. Krisvård och sorgearbete har därför alltid varit en del av mitt arbete.

För mig är bemötande av människan i sorg av största betydelse, att visa närvaro och engagemang.

Med största respekt möter jag anhöriga, ger stöd, råd och trygghet i den situation som uppstår när en anhörig avlidit.”

Benita Ingman

Begravningsentreprenör