Priser

Kistor, från
500€
Urnor, från
90€
Transport Korsholm - Vasa området
110-150€
Kistläggning och svepning
från 110€
Hjälpperson
40€/h