Begraving

Fullständig begravningsservice

Hos oss på Begravningsbyrå Ingman ger vi fullständig begravningsservice. Vi sköter allt kring begravningen. Varje begravning är individuell och den totala kostnaden påverkas av många olika val.

 

Begravningsarrangemanget kan påbörjas genast efter dödsfallet: bokning av kyrka/kapell, präst, plats för minnesstund och gravplats.

Klicka på länken, för att läsa mera

Blommor
Kista/urna
Verser
Minnesstund
Dödsannons
Transport
Gravstenar